Preverite svoje znanje ruskega jezika

Test sestavlja 55 vprašanj in se stopnjuje po zahtevnosti.

Test je informativne narave in je namenjen samopreverjanju znanja ruskega jezika.

Pred vpisom na tečaj ruščine bomo preverili vaše znanje in vam predlagali ustrezno skupino glede na vaš nivo.

 

Ste na podlagi testa ugotovili, da je čas, da osvežite svoje znanje ruščine?

 

vpišite se na tečaj ruščine več o tečajih ruščine

Stopnje / nivoji tečajev ruskega jezika

А1 (preživetvena raven) – slušatelj je sposoben tvoriti dialog na osnovne teme vsakodnevnega življenja. Pri pogovoru z rojenim govorcem, če le-ta govori počasi in razločno, razume določene besede. Pozna 700 – 800 besed in besednih zvez.

А2 (vmesna raven) – slušatelj se pogovarja o njemu poznanih vsakodnevnih življenjskih situacijah, sposoben je postavljati in odgovarjati na vprašanja, če je tempo pogovora počasnejši. Samostojno tvori koherentno besedilo. Razume osnovni pomen dolgih stavkov. Pozna 700-800 besed in besednih zvez.

А2+ (vmesna raven) – slušatelj se pogovarja o vsakodnevnih življenjskih situacijah, daje pobudo za pogovor in ga razvija. Samostojno tvori koherentno besedilo ali opisuje določen dogodek. Bere preprostejša avtentična besedila. Pozna 1300 besed in besednih zvez.

В1 (sporazumevalni prag) – slušatelj lahko brez vnaprejšnje priprave sodelju v pogovorih na različne teme, uporablja široko besedišče in govori prosto. Sposoben je obnoviti film, knjigo ali opisati dogodek. Razume večino televizijskih in radijskih programov. Sporazumeva se v večini vsakodnevnih službenih situacij. Pozna 1800 besed in besednih zvez.

В2 (višja raven) – slušatelj se prosto pogovarja o poljubnih temah brez vnaprejšnje priprave, pravilno uporablja stilsko zaznamovane besede. Govori v naravnem tempu, sposoben je uporabiti sinonim za besedo oz. besedno zvezo, ki je ne pozna. Povedi tvori v logičnem zaporedju. V celoti razume televizijske in radijske programe, dolga poročila, predavanja in predstavitve iz svojega strokovnega področja. Lahko vodi poslovne pogovore in sodeluje v tiskovnih konferencah. Pozna 3500-4500 besed in besednih zvez.

С (raven učinkovitosti) – slušatelj govori tekoče in spontano, pri izbiranju besed, izražanju svojih misli in opisovanju dogodkov nima težav. Ustrezno uporablja prenesene izraze. Sposoben je dajati pobudo za pogovor na poljubno temo in ga razvijati. Razume obsežna besedila, tudi če je njihova struktura pomanjkljiva oz. so pomenski odnosi zabrisani. Razume hiter in nejasen govor rojenega govorca. Loči naglase.