Trajanje semestra je 15 študijskih tednov.

Prvi semester – od oktobra do januarja. Drugi je od februarja do junija.

Poletni študijski semester – od junija do septembra – je namenjen individualnemu in skupinskemu pouku po posebnih programih.

Drugi SEMESTER šolskega leta 2022- 2023

Drugi semester se začne 13. februarja! Na tečaj ste vabljeni vsi, ki se želite učiti ruščino, ne glede na vaš nivo. Prijave sprejemamo za skupine različnih stopenj (od A0 do C2).

Pouk poteka prek spleta (ZOOM). Cena tečaja ne vključuje učbenika in delovnega zvezka, ki ju morate kupiti sami. Vsa dodatna avtorska gradiva vam bodo na voljo brezplačno.

  • SKUPINSKI TEČAJI (v skupini je lahko od 3 do 8 učencev). Termini so po dogovoru:
  • CENE veljajo za učenje ONLINE.
OBSEG
(krat na teden x št. ur) 1 šolska ura=45 min
CENA
4 do 8 učencev
CENA
3 učenci
60 ur
(2 x 2)
360 EUR450 EUR
45 ur
(1 x 3)
270 EUR340 EUR
30 ur
(1 x 2)
180 EUR225 EUR
  • INDIVIDUALNI TEČAJI IN UČENJE V PARU: Termini so po dogovoru s predavateljico. Cena je 20 EUR za 1 šolsko uro

ZBIRAMO PRIJAVE!!!

TEČAJOBSEG (krat na teden x št. ur)URNIK
A 0 (začetniki)60 ur (2 x 2)torek in četrtek
18.30 – 20.00.
A 160 ur (2 x 2)
ponedeljek in sreda
16.45. – 18.15.
A 2 – B 1 45 ur (1 x 3)
četrtek
16.00. – 18.20.
B 1 45 ur (1 x 3)torek
16.00. – 18.20.
B 2 – C 1 45 ur (1 x 3)sreda
18.30. – 20.50.
  • Prijave na tečaj ruskega jezika potekajo po elektronski pošti ali po telefonu: info@tecajruscine.si  ; (+386) 31 890 217.

Prvi SEMESTER šolskega leta 2022- 2023

  • SKUPINSKI TEČAJI (v skupini je lahko od 3 do 8 učencev). Termini so po dogovoru:
  • CENE veljajo za učenje ONLINE.
OBSEG
(krat na teden x št. ur) 1 šolska ura=45 min
CENA
4 do 8 učencev
CENA
3 učenci
60 ur
(2 x 2)
300 EUR400 EUR
45 ur
(1 x 3)
225 EUR300 EUR
30 ur
(1 x 2)
150 EUR200 EUR
  • INDIVIDUALNI TEČAJI IN UČENJE V PARU: Termini so po dogovoru s predavateljico. Cena je 20 EUR za 1 šolsko uro

ZBIRAMO PRIJAVE!!!

TEČAJOBSEG (krat na teden x št. ur)URNIK
A 0 (začetniki)60 ur (2 x 2)
ponedeljek in sreda
16.45. – 18.15.
A 2 – B 1 45 ur (1 x 3)
četrtek
16.00. – 18.20.
B 1 45 ur (1 x 3)torek
16.00. – 18.20.
B 2 – C 1 45 ur (1 x 3)sreda
18.30. – 20.50.
  • Prijave na tečaj ruskega jezika potekajo po elektronski pošti ali po telefonu: info@tecajruscine.si  ; (+386) 31 890 217.

А1 (preživetvena raven) – slušatelj je sposoben tvoriti dialog na osnovne teme vsakodnevnega življenja. Pri pogovoru z rojenim govorcem, če le-ta govori počasi in razločno, razume določene besede. Pozna 700-800 besed in besednih zvez.

А2 (vmesna raven) – slušatelj se pogovarja o njemu poznanih vsakodnevnih življenjskih situacijah, sposoben je postavljti in odgovarjti na vprašanja, če je tempo pogovora počasnejši. Samostojno tvori koherentno besedilo. Razume osnovni pomen dolgih stavkov. Pozna 700-800 besed in besednih zvez.

А2+ (vmesna raven) – slušatelj se pogovarja o vsakodnevnih življenjskih situacijah, daje pobudo za pogovor in ga razvija. Samostojno tvori koherentno besedilo ali opisuje določen dogodek. Bere preprostejša avtentična besedila. Pozna 1300 besed in besednih zvez.

В1 (sporazumevalni prag) – slušatelj lahko brez vnaprejšnje priprave sodelje v pogovorih na različne teme, uporablja široko besedišče in govori prosto. Sposoben je obnoviti film, knjigo ali opisati dogodek. Razume večino televizijskih in radijskih programov. Sporazumeva se v večini vsakodnevnih službenih situacij. Pozna 1800 besed in besednih zvez.

В2 (višja raven) – slušatelj se prosto pogovarja o poljubnih temah brez vnaprejšnje priprave, pravilno uporablja stilsko zaznamovane besede. Govori v naravnem tempu, sposoben je uporabiti sinonim za besedo oz. besedno zvezo, ki je ne pozna. Povedi tvori v logičnem zaporedju. V celoti razume televizijske in radijske programe, dolga poročila, predavanja in predstavitve iz svojega strokovnega področja. Lahko vodi poslovne pogovore in sodeluje v tiskovnih konferencah. Pozna 3500-4500 besed in besednih zvez.

С (raven učinkovitosti) – slušatelj govori tekoče in spontano, pri izbiranju besed, izražanju svojih misli in opisovanju dogodkov nima težav. Ustrezno uporablja prenesene izraze. Sposoben je dajati pobudo za pogovor na poljubno temo in ga razvijati. Razume obsežna besedila, tudi če je njihova struktura pomanjkljiva oz. so pomenski odnosi zabrisani. Razume hiter in nejasen govor rojenega govorca. Loči naglase.