29. november je rojstni dan črke Ё(Jo)

Črka Ё je najbolj skrivnostna in najmlajša črka v ruski abecedi.

Pojavila se je 29. novembra leta 1783 po zaslugi kneginje Jekaterine Daškove, ki je bila direktorica Sanktpeterburške akademije za znanost, predsednica Ruske akademije ter organizatorka in udeleženka prvega ruskega razlagalnega slovarja.

Črke dolgo niso uporabljali, saj so pike nad Ë povzročale veliko težav. Uvedena je bila po ukazu. Sprva so jo uporabljali v osebni korespondenci, v tisku pa se je pojavila šele leta 1795. Pisalni stroji niso imeli črke Ë in tudi na računalniški tipkovnici ni skupaj z ostalimi črkami.

V ruskem jeziku je približno 12500 besed s črko Ё, od tega se jih približno 150 začne z Ё in približno 300 se jih z njo konča!

V povprečju je na vsakih sto znakov besedila ena črka Ё.

V ruščini obstajajo tradicionalna imena s to črko: Artjom, Pjotr, Savjol, Selivjorst, Semjon, Fjodor; Aljona, Matrjona, Fjokla in druga.

Neobvezna uporaba črke Ё vodi do napačnega branja in nezmožnosti obnovitve pomena brez dodatnih pojasnil.

Črko Ё  je obvezno uporabljati le v učbenikih za tujce, za osnovnošolske otroke, v referenčni in strokovni literaturi.

 

29 ноября – день рождения буквы Ё.

Буква «ё» самая загадочная в русском алфавите: она есть и одновременно её нет.

Это самая молодая буква русского алфавита. Появилась она 29 ноября 1783 года благодаря княгине Екатерине Дашковой, которая была директором Санкт-Петербургской Академии наук, председателем Российской Академии, а также организатором и участником создания первого русского толкового словаря.

Букву долго не использовали, ведь точки над Ë создавали много проблем. Она была введена в приказном порядке. Сначала её использовали в личной переписке, а в печати она появилась только в 1795 году. На пишущих машинках буквы Ё не было и на клавиатуре компьютера она тоже находится в стороне.

В русском языке около 12500 слов с буквой Ё, из них примерно 150 слов на Ё начинаются  и около 300 на Ё заканчиваются!

На каждую сотню знаков текста в среднем приходится одна буква Ё.

Есть в русском языке слова с двумя буквами Ё: трёхзвёздный, четырёхведёрный.

В русском языке есть традиционные имена, в которых присутствует буква Ё: Артём, Пётр, Савёл, Селивёрст, Семён, Фёдор; Алёна, Матрёна, Фёкла и др.

Необязательное употребление буквы Ё ведёт к ошибочным прочтениям и невозможности восстановить смысл без дополнительных пояснений, например: совершённый – совершенный; слёз – слез; нёбо – небо; мёл – мел; осёл – осел; вёсел – весел, падёж – падеж.

Обязательно использовать букву Ё только в учебниках для иностранцев, для детей младшего школьного возраста, в справочной и специальной литературе.

Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. Več o piškotkih

Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo na naši spletni strani. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. Več o piškotkih si preberite na naši strani Spletni piškotki.

Zapri