skupinski on line
tečaji rusščine

 

Začetni in nadaljevalni on line tečaji ruskega jezika v majhnih skupinah 

Kako potekajo tečaji ruščine?

Tečaji ruščine potekajo enkrat do dvakrat tedensko po vnaprej določenem urniku v majhnih skupinah (4 do 8 udeležencev) online, preko spletne platforme ZOOM. (točen urnik je objavljen spodaj) in trajajo 15 študijskih tednov.

Pri pouku uporabljamo učbenike, ki niso vključeni v ceno tečaja ruščine. Poleg njih boste brezplačno dobili veliko dodatnega gradiva (video, avdio, avtorska gradiva), ki bo naredilo naš pouk bolj zanimiv in raznolik.

Ali veste, da:

  • Moje učne ure so komunikativne, zato glavni poudarek pri pouku ne bo na slovnici, temveč na komunikaciji. Za govorjenje ni pomembno le poznavanje besed, ampak tudi njihova pravilna uporaba, in tega se lahko naučite pri meni.
  • Opazovali bomo razlike in podobnosti med vašim maternim jezikom in ruščino, kar vam bo omogočilo tudi hitrejše in boljše pomnjenje novih besed in konstrukcij.
  • Naučili se boste ne le govoriti rusko o vsakdanjih temah, temveč boste tudi spoznali kulturo, kulinariko, tradicije in običaje ter posebnosti življenja Rusov.
  • Tečaj predvideva individualen pristop, saj naše skupine niso zelo velike in dopuščajo komunikacijo z vsakim. Pred začetkom mi zato povejte, kakšni so vaši interesi in hobiji, jaz pa bom to upoštevala pri pripravi in izvedbi učnih ur.
  • Z mano boste v stalnem stiku, saj bom preverjala vaše domače naloge, vam odgovarjala na vprašanja ter prisluhnila vašim željam in zahtevam.
  • Če se ne boste mogli udeležiti katere od naših učnih ur, boste dobili video in avdio posnetek, tako da jo boste lahko ponovili ali preštudirali sami.
  • Poleg spletnih učnih ur program tečaja ruščine vključuje tematska druženja, sprehode in dogodek ob koncu semestra (v živo), na katerem se boste imeli priložnost spoznati in družiti z vsemi mojimi tečajniki.

Če že imate predznanje ruščine

Pred začetkom tečaja ruščine vas bom v vsakem primeru kontaktirala (prek telefona) in vam dala navodila v zvezi z izvedbo tečaja. Po želji se lahko dogovorimo za brezplačno prvo uvodno srečanje (ZOOM), na katerem se bomo spoznali, opredelili vašo jezikovno raven, vaše interese in učne cilje. Tako se boste hitreje vključili v skupino, vaše učenje pa bo zanimivo in učinkovito.

Če še nimate predznanja ruskega jezika

Za skupino začetnikov nudim brezplačno uvodno srečanje (45 minut) pred začetkom tečaja ruskega jezika, na katerem boste lahko spoznali mene in svoje sošolce. Vprašali boste lahko vse, kar vas zanima, in se seznanili s prvimi ruskimi besedami in frazami ter začeli komunicirati v ruščini. Seznanili se boste tudi z mojo metodo poučevanja.

 

Na koncu tečaja ruščine boste opravili test in prejeli potrdilo certifikat o doseženi stopnji znanja.

Na tečaje ruskega jezika ste vabljeni vsi, ki se želite učiti ruščino, ne glede na vaš nivo znanja ruskega jezika.

Urnik skupinskih tečajev ruskega jezika v spomladanskem semestru 2024

tečaj

št. ur

dan

ura

pričetek

cena*

A 0 (začetniki)

45 ur (1 x 3 uri)

četrtek

16.00. – 18.20. 

22. februar 2024

360 €*

A 1

45 ur (1 x 3 uri)

ponedeljek

18.30. – 20.50. 

19. februar 2024

360 €*

A 2 /2

60 ur (2 x 2 ure)

ponedeljek in sreda 

16.45. – 18.15.

19. februar 2024

480 €*

B 2/1

45 ur (1 x 3 ure)

torek

16.00. – 18.20

20. februar 2024

360 €*

C 1

45 ur (1 x 3 ure)

sreda

18.30 – 20.50

21.februar 2024

360 €*

* Za prijave in plačila do 5. februarja 2024 popust 5%.

Stopnje / nivoji tečajev ruskega jezika

А1 (preživetvena raven) – slušatelj je sposoben tvoriti dialog na osnovne teme vsakodnevnega življenja. Pri pogovoru z rojenim govorcem, če le-ta govori počasi in razločno, razume določene besede. Pozna 700 – 800 besed in besednih zvez.

А2 (vmesna raven) – slušatelj se pogovarja o njemu poznanih vsakodnevnih življenjskih situacijah, sposoben je postavljati in odgovarjati na vprašanja, če je tempo pogovora počasnejši. Samostojno tvori koherentno besedilo. Razume osnovni pomen dolgih stavkov. Pozna 700-800 besed in besednih zvez.

А2+ (vmesna raven) – slušatelj se pogovarja o vsakodnevnih življenjskih situacijah, daje pobudo za pogovor in ga razvija. Samostojno tvori koherentno besedilo ali opisuje določen dogodek. Bere preprostejša avtentična besedila. Pozna 1300 besed in besednih zvez.

В1 (sporazumevalni prag) – slušatelj lahko brez vnaprejšnje priprave sodelju v pogovorih na različne teme, uporablja široko besedišče in govori prosto. Sposoben je obnoviti film, knjigo ali opisati dogodek. Razume večino televizijskih in radijskih programov. Sporazumeva se v večini vsakodnevnih službenih situacij. Pozna 1800 besed in besednih zvez.

В2 (višja raven) – slušatelj se prosto pogovarja o poljubnih temah brez vnaprejšnje priprave, pravilno uporablja stilsko zaznamovane besede. Govori v naravnem tempu, sposoben je uporabiti sinonim za besedo oz. besedno zvezo, ki je ne pozna. Povedi tvori v logičnem zaporedju. V celoti razume televizijske in radijske programe, dolga poročila, predavanja in predstavitve iz svojega strokovnega področja. Lahko vodi poslovne pogovore in sodeluje v tiskovnih konferencah. Pozna 3500-4500 besed in besednih zvez.

С (raven učinkovitosti) – slušatelj govori tekoče in spontano, pri izbiranju besed, izražanju svojih misli in opisovanju dogodkov nima težav. Ustrezno uporablja prenesene izraze. Sposoben je dajati pobudo za pogovor na poljubno temo in ga razvijati. Razume obsežna besedila, tudi če je njihova struktura pomanjkljiva oz. so pomenski odnosi zabrisani. Razume hiter in nejasen govor rojenega govorca. Loči naglase.