skupinski on line
tečaji ruskega jezika

 

Začetni in nadaljevalni on line tečaji ruskega jezika v majhnih skupinah 

Kako poteka tečaj ruščine?

Tečaji ruščine potekajo enkrat do dvakrat tedensko po vnaprej določenem urniku v majhnih skupinah (4 do 8 udeležencev) online, preko spletne platforme ZOOM. (točen urnik je objavljen spodaj) in trajajo 15 študijskih tednov.

Tečaji potekajo s pomočjo učbenikov in delovnih zvezkov, ki niso vključeni v ceno ter avtorsko gradivo, ki vam je na voljo brezplačno.

Pred začetkom tečaja ruščine vas kontaktira predavateljica, ki vam bo podala nadaljnja navodila v zvezi z izvedbo tečaja.

Na koncu tečaja udeleženci opravljajo test in prejmejo potrdilo certifikat o doseženi stopnji znanja.

Na tečaj ste vabljeni vsi, ki se želite učiti ruščino, ne glede na vaš nivo znanja ruskega jezika.

Urnik skupinskih tečajev ruskega jezika v spomladanskem semestru 2023

tečaj

št. ur

dan

ura

pričetek

cena*

A 0 (začetniki)

60 ur (2 x 2 uri)

torek in četrtek

18.30 – 20.00

14. februar 2023

360 €

A 1

60 ur (2 x 2 uri)

ponedeljek in sreda

16.45 – 18.15

13. februar 2023

360 €

A 2 – B 1

45 ur (1 x 3 ure)

četrtek

16.00. – 18.20

16. februar 2023

270 €

B 1

45 ur (1 x 3 ure)

torek

16.00. – 18.20

14. februar 2023

270 €

B 2 / C 1

45 ur (1 x 3 ure)

sreda

18.30 – 20.50

15. februar 2023

270 €

* Cena velja ob udeležbi najmanj 4 učencev. V kolikor so v skupini 3 učenci je cena za 60 urni tečaj 450 €, za 45 urni tečaj 340 € in za 30 urni tečaj 225 €.

Stopnje / nivoji tečajev ruskega jezika

А1 (preživetvena raven) – slušatelj je sposoben tvoriti dialog na osnovne teme vsakodnevnega življenja. Pri pogovoru z rojenim govorcem, če le-ta govori počasi in razločno, razume določene besede. Pozna 700 – 800 besed in besednih zvez.

А2 (vmesna raven) – slušatelj se pogovarja o njemu poznanih vsakodnevnih življenjskih situacijah, sposoben je postavljati in odgovarjati na vprašanja, če je tempo pogovora počasnejši. Samostojno tvori koherentno besedilo. Razume osnovni pomen dolgih stavkov. Pozna 700-800 besed in besednih zvez.

А2+ (vmesna raven) – slušatelj se pogovarja o vsakodnevnih življenjskih situacijah, daje pobudo za pogovor in ga razvija. Samostojno tvori koherentno besedilo ali opisuje določen dogodek. Bere preprostejša avtentična besedila. Pozna 1300 besed in besednih zvez.

В1 (sporazumevalni prag) – slušatelj lahko brez vnaprejšnje priprave sodelju v pogovorih na različne teme, uporablja široko besedišče in govori prosto. Sposoben je obnoviti film, knjigo ali opisati dogodek. Razume večino televizijskih in radijskih programov. Sporazumeva se v večini vsakodnevnih službenih situacij. Pozna 1800 besed in besednih zvez.

В2 (višja raven) – slušatelj se prosto pogovarja o poljubnih temah brez vnaprejšnje priprave, pravilno uporablja stilsko zaznamovane besede. Govori v naravnem tempu, sposoben je uporabiti sinonim za besedo oz. besedno zvezo, ki je ne pozna. Povedi tvori v logičnem zaporedju. V celoti razume televizijske in radijske programe, dolga poročila, predavanja in predstavitve iz svojega strokovnega področja. Lahko vodi poslovne pogovore in sodeluje v tiskovnih konferencah. Pozna 3500-4500 besed in besednih zvez.

С (raven učinkovitosti) – slušatelj govori tekoče in spontano, pri izbiranju besed, izražanju svojih misli in opisovanju dogodkov nima težav. Ustrezno uporablja prenesene izraze. Sposoben je dajati pobudo za pogovor na poljubno temo in ga razvijati. Razume obsežna besedila, tudi če je njihova struktura pomanjkljiva oz. so pomenski odnosi zabrisani. Razume hiter in nejasen govor rojenega govorca. Loči naglase.